Direct naar de inhoud.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van zowel KDV als BSO, die als doel hebben de belangen te behartigen van de ouders en verzorgers van kinderen bij Kruimeltje. Het is de brug tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. Zo kunnen klanten via de oudercommissie het beleid t.a.v. de opvoeding kunnen beïnvloeden. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders kan de oudercommissie meedenken en helpen met het organiseren van allerlei activiteiten bij Kruimeltje. Kortom, de oudercommissie wil de betrokkenheid van de ouders bij Kruimeltje bevorderen. Wanneer je als ouder / verzorger ideeën of vragen hebt, laat het ons weten.

De OC  is natuurlijk persoonlijk te benaderen, maar ook via de e-mail, oudercommissie@kdvkruimeltje.nl, maar mocht je een idee, vraag of een opmerking hebben, dan kun je ook een brief in de brieven- c.q. ideeënbus van de oudercommissie doen. Deze hangen in de hal van het KDV en de BSO de Apenkoppen. Ook in de ruimte van de groep de Bevers zal er op korte termijn een komen te staan.