Direct naar de inhoud.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van zowel KDV als BSO, die als doel hebben de belangen te behartigen van de ouders en verzorgers van kinderen bij Kruimeltje. Het is de brug tussen de ouders en de leiding. Bijvoorbeeld, via de oudercommissie zouden de ouders het beleid t.a.v. de opvoeding kunnen beïnvloeden. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders kan de oudercommissie meedenken en helpen met het organiseren van allerlei activiteiten bij Kruimeltje. Kortom, de oudercommissie wil de betrokkenheid van de ouders bij Kruimeltje bevorderen. Indien u als ouder / verzorger ideeën of vragen heeft, laat het ons weten.

De OC  is natuurlijk persoonlijk te benaderen, maar ook via de e-mail, oudercommissie@kdvkruimeltje.nl, maar mocht u een idee, vraag of een opmerking hebben, dan kunt u ook een brief in de brieven- c.q. ideeënbus van de Oudercommissie doen. Deze hangen in de hal van het KDV en de BSO de Apenkoppen. Ook in de ruimte van de groep de Bevers zal er op korte termijn een komen te staan.

Vergaderdata 2018:  30 januari, 27 maart, 8 mei,  17 juli, 18 september en 20 november

Locatie: Peutergroep Kruimeltje

Aanvang: 19.30 uur

De Oudercommissie is als volgt samengesteld:

  • Els Deen (voorzitter), moeder van Evy, KDV
  • Anneke Afshar-Bos (secretaris), moeder van Melina, BSO de Apenkoppen en Kiana  KDV
  • Marcel Gijsenij (penningmeester), vader van Tygo en Kyra, BSO de Bevers & KDV
  • Tesja Wijchers, (lid) moeder van Joris, BSO de Bevers en de Apenkoppen, Marlien, BSO de Bevers en de Apenkoppen en Lynet, KDV
  • Rianda Huisman, (lid) moeder van Mark, BSO en Iris, BSO de Apenkoppen