Direct naar de inhoud.

Welke opvang bieden wij

Wij zijn het gehele jaar geopend van maandag – vrijdag van 7:00 uur tot 18:00 uur.
Uitgezonderd alle officiële feestdagen.
SLUITINGSDAGEN

Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Koningsdag, Pinkstermaandag en beide Kerstdagen

De voor het kinderdagverblijf aangeboden opvang mogelijkheden zijn:

SOORT OPVANG TIJDEN
OCHTEND 07:00 uur – 12:30 uur (5,5 uren)
MIDDAG 12:30 uur – 18:00 uur (5,5 uren)
HELE DAG 07:00 uur – 18:00 uur ( 11 uren)
FLEXIBELE OPVANG Op verzoek, invulling in samenspraak met administratie. Hierbij kunt ook denken aan tijden voor afname van bijv. 07.30 – 13.30)

Voor bovenstaande opvang geldt:
Afname van 1 soort opvang per week met een minimum van 5 uur per week, waarbij de begin en eindtijd wordt afgerond op een half uur.

Wijzigen- uitbreiden opvang
Het is mogelijk dat u af en toe een dag wilt ruilen of uw kind(eren) een dag (deel) extra naar het kinderdagverblijf (vakantie) wilt brengen. Ook kan het door wijzigingen in uw situatie voorkomen dat de opvang van uw kind(eren) aangepast moet worden. Het afnemen van extra opvang is mogelijk, tegen het daarvoor geldende tarief. Dit kan echter alleen als op de gewenste dag de groep minder dan het maximale aantal kinderen telt. Dit omdat de planning van leidsters is afgestemd op het aantal kinderen. Maar laat ons tijdig weten wat uw wensen zijn. We kunnen altijd kijken naar wat op dat moment de mogelijkheden zijn.
U dient alle verzoeken tot wijziging, schriftelijk aan te vragen bij de administratie via info@kdvkruimeltje.nl.

Afmelden opvang
Door verandering in uw situatie kan het zijn dat de opvang van uw kind(eren) minder frequent wordt of zelfs beëindigd moet worden. U dient dit schriftelijk door te geven aan de administratie.  Wij willen u erop attent maken dat in beide gevallen er een opzegtermijn geldt van 1 kalendermaand. Het contract eindigt dus op de laatste dag van de volgende maand. (voorbeeld: u zegt op,  op 3 augustus, uw contract stopt pas op 30 september en niet al op 3 september). Tot die tijd bent u opvangkosten verschuldigd.

Houdt er rekening mee dat, bij het bereiken van de 4 jarige leeftijd de kinderopvang automatisch stopt, maar dat uw kind(eren) niet automatisch worden ingedeeld voor BSO. U dient dit via de website www.kdvkruimeltje.nl aan te vragen, door middel van het invullen van het inschrijfformulier.

Direct naar het INSCHRIJFFORMULIER