Direct naar de inhoud.

Sluitings- en feestdagen, vakanties en ruilen

Sluitingsdagen
Nieuwjaarsdag              vrijdag 1 januari 2021
Tweede Paasdag            maandag 5 april
Koningsdag                   dinsdag 27 april
Hemelvaart                   donderdag 13 mei
Tweede Pinksterdag       maandag 24 mei          

Schoolvakanties regio noord 2021
Kerstvakantie                19 december t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie         20 februari t/m 28 februari
Meivakantie                 1 mei t/m 9 mei 
Zomervakantie             10 juli t/m 22 augustus
Herfstvakantie              16 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie                25 december t/m 9 januari 2022 

Ruilen van opvangdagen
Ruilen van dagen is in overleg met de pedagogisch medewerker mogelijk, indien er op de door jou gewenste dag plaats is. De gecontracteerde dagen kunnen binnen 2 weken worden omgeruild m.u.v. de zomervakantie waarin ruiling mogelijk is binnen de vastgestelde 6 weken zomervakantie. Van niet gebruikte reserveringsdagen vervalt het recht op gebruik na het verstrijken van deze 2 weken.

Ook bestaat er de mogelijkheid om incidenteel extra opvang uren af te nemen, indien daarmee niet de maximaal toegestane groepsgrootte wordt overschreden. Deze uren worden apart in rekening gebracht tegen het daarvoor geldende tarief. Deze aanvraag voor extra opvanguren kunnen niet kosteloos in de week meer worden afgezegd. Wanneer dit ruim van te voren wordt aangegeven, worden er geen kosten in rekening gebracht.