Direct naar de inhoud.

Kosten

Het tarief voor opvang bij kinderdagverblijf Kruimeltje voor 2020 bedraagt € 8,33 p/u. (tussentijdse wijzigingen voorbehouden).

Aanpassing in de Wet Kinderopvang
Per 1 januari 2007 is een aanpassing in de wet kinderopvang van kracht. De vrijwillige werkgeversbijdrage is vervangen door een extra bijdrage van de overheid. De totale overheidsbijdrage heet nu KINDEROPVANGTOESLAG.

Kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald door de belastingdienst. De hoogte van de overheidsbijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U kunt een aanvraagformulier bij de belastingdienst aanvragen of klik op de link onderaan deze pagina voor een elektronische aanvraag bij de belastingdienst. U kunt uw aanvraag het best zo snel mogelijk indienen (behandeltijd ca. 6 weken) om de overheidsbijdrage op tijd te kunnen ontvangen. Houd er tevens rekening mee dat u de kosten van kinderopvang onder de Wk niet meer kunt aftrekken bij de inkomstenbelasting.

Overeenkomst met Kruimeltje
De Wet kinderopvang bepaald dat kinderopvang een zaak is tussen ouder(s) en kindercentrum. Dit betekent dat u in alle gevallen een overeenkomst met “Kruimeltje” aan gaat en dat u door “Kruimeltje” elke maand gefactureerd wordt voor de totale kosten van kinderopvang. Kruimeltje vraagt hiervoor om een incasso machtiging waarmee het bedrag  rond de 25e van de maand automatisch van uw rekening zal worden afgeschreven.

Kinderdagverblijf Kruimeltje en de Wet Kinderopvang
Wij zullen u indien gewenst helpen bij het aanvragen van overheidsbijdrage. U kunt ook
een kijkje nemen op de internetsite van de belastingdienst voor het AANVRAGEN VAN KINDEROPVANGTOESLAG.