Direct naar de inhoud.

Beleid & voorwaarden

Groepsleiding en management
Omdat u als ouder, met het nemen van kinderopvang, besluit om de opvoeding van uw kind met ons te delen, stellen wij hoge eisen aan onszelf. De kwaliteit van onze opvang en de aandacht voor het kind zijn daarin voor een belangrijk deel afhankelijk van het personeel. Om dit te waarborgen, besteedt Kruimeltje veel aandacht aan haar werknemers. Naast een zorgvuldige selectie op basis van een door ons opgesteld aannamebeleid en van de CAO Kinderopvang, dragen wij zorg voor structureel goede en prettige werkomstandigheden.

Het management van het kinderdagverblijf coƶrdineert het dagelijks reilen en zeilen van het kinderdagverblijf. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang die ons kinderdagverblijf biedt. De directie heeft tot taak ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan zodat het management haar functie naar behoren kan uitoefenen.

Naast kennis van de ontwikkeling van kinderen is het pedagogisch handelen van onze leidsters en leiding van essentieel belang. Door de wijze waarop zij met elkaar omgaan en het creƫren van een goede sfeer in de groep, wordt voor een belangrijk deel bepaald of het dagverblijf ook daadwerkelijk de ontwikkeling van kinderen kan bevorderen en of het kind met plezier de dag beleeft.

Omgeving en sfeer
Het kinderdagverblijf en de (afzonderlijk gehuisveste) buitenschoolse opvang, zijn speciaal gebouwd voor het opvangen van jonge kinderen, wat tot uitdrukking komt in alle kindveilige materialen en maatregelen. Binnen is veel zorg besteed aan de inrichting; zo kozen we binnen het kinderdagverblijf voor prikkelende, felle kleuren in de speelruimtes en zachte, rustige tinten op de babygroep en slaapkamertjes waardoor een harmonieuze omgeving ontstaat waarin uw kind zich snel thuis zal voelen. Binnen de buitenschoolse opvang is gekozen voor een huiselijke sfeer waarin kinderen hun eigen hoekje kunnen kiezen waar ze zich thuis voelen. Uiteraard is het altijd mogelijk een kijkje te nemen om de sfeer te proeven. Wij geven met plezier een rondleiding en informeren u over de opvang, de groepen en andere zaken.
Via deze link kun je ons Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid inzien.

De visie van waaruit Kruimeltje werkt staat in ons pedagogisch beleidsplan. Kruimeltje streeft er naar bij al haar opvang activiteiten verantwoorde kinderopvang te bieden, waarbij de ontwikkeling van het kind in eigen tempo en op eigen niveau, in relatie met de groep, wordt gestimuleerd. Dit vindt plaats in speciaal voor kinderen gebouwde en ingerichte ruimten onder deskundige leiding.

Door uw kind naar Kruimeltje te brengen voor kinderopvang of buitenschoolse opvang, kiest u voor opvang in een groep. Binnen de groep wordt gericht aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van ieder kind met betrekking tot taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid en het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. Het kinderdagverblijf kan daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie bieden.

Pedagogisch Beleidsplan KDV Kruimeltje  2018 versie definitief

Klachtenregeling
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Kruimeltje is vanaf 1-1-2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen  en niet meer bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang.  Onderstaand staat beschreven welke stappen u kunt nemen indien u als ouder/oudercommissie een klacht heeft. Tevens is het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen, de verkorte procedure en hoe het werkt toegevoegd alsmede een vragenformulier voor het indienen van een geschil.

GGD rapport Kruimeltje
Bij alle kinderopvangcentra vindt elk jaar toezicht op de kwaliteit plaats. In het kader van risico gestuurd toezicht, vindt elk jaar een onaangekondigde inspectie door de GGD plaats. De Gemeente Groningen draagt de GGD op om te toetsen of een kinderopvanginstelling voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (Wkkp)

Eind december  is er weer een GGD inspectie geweest. Onderstaand het inspectierapport van het KDV. De rapporten liggen ook ter inzage op de Administratie van KDV Kruimeltje aan de Verbetering 6 te HoogkerkOm een pdf-bestand te kunnen bekijken heb je Adobe Reader nodig.

Algemene Voorwaarden
Kruimeltje hanteert naast de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie ook haar eigen voorwaarden.
Klik op deze link voor de voorwaarden van de brancheorganistatie.
En klik hier voor de eigen voorwaarden van Kruimeltje.