Direct naar de inhoud.

Opvangdagen en ruilen

Kruimeltje reserveert opvang voor aangeboden opvangsoorten op vaste dagen, welke contractueel worden vastgelegd. Met dit systeem bent u altijd verzekerd van een plaats voor uw kind. Omdat de betreffende plaats voor uw kind gereserveerd is, wordt deze ook gedurende het gehele jaar in rekening gebracht.

Ruilen van dagen is in overleg met de groepsleiding mogelijk, indien er op de door u gewenste dag plaats is. De gecontracteerde dagen kunnen binnen 2 weken worden omgeruild m.u.v. de zomervakantie waarin ruiling mogelijk is binnen de vastgestelde 6 weken zomervakantie (zie Nieuwsbrief nr. 6). Van niet gebruikte reserveringsdagen vervalt het recht op gebruik na het verstrijken van deze 2 weken.

Ook bestaat er de mogelijkheid om incidenteel extra opvang uren af te nemen, indien daarmee niet de maximaal toegestane groepsgrootte wordt overschreden. Deze uren worden apart in rekening gebracht tegen het daarvoor geldende tarief. Deze aanvraag voor extra opvanguren kunnen niet kosteloos in de week meer worden afgezegd. Wanneer dit ruim van te voren wordt aangegeven, worden er geen kosten in rekening gebracht.