Direct naar de inhoud.

Huisregels

Ouders van kinderen die van ons dagverblijf gebruik maken, worden vriendelijk verzocht medewerking te verlenen aan onderstaande huisregels.

VOLLEDIGE GEGEVENS:
Indien uw kind nog niet geboren is op dit moment, verzoeken wij u, om ons zo snel als mogelijk is de volgende gegevens door te geven:
1) volledige naam en voorna(a)m(en);
2) geboortedatum;
3) burgerservice nummer.

TELEFOONNUMMER
Indien uw telefoonnummer is gewijzigd, of nog niet aan ons is doorgegeven, verzoeken wij u dit aan ons kantoor door te geven zodat wij u indien nodig altijd kunnen bereiken. U kunt bellen 050-5590095 of mailen info@kdvkruimeltje.nl

WENDAGEN:
Voordat de opvang van start gaat, kunt u uw kind  twee maal ca.  1,5 uur, laten wennen aan ons dagverblijf. De eerste maal met u als ouder erbij en de tweede maal alleen. Voor de baby’s hebben we hierbij een uitzondering gemaakt door het tweede wenmoment een ochtend laten duren. Twee à drie weken voordat de opvang start, neemt de administratie contact met u op om afspraken te maken voor de wendagen.

LABELEN KLEDING ETC.:
Om te voorkomen dat kleding, flesjes, bekers, jasjes zoek raken, wordt u verzocht al deze items te voorzien van een naamlabel. Als u wilt weten hoe dat het makkelijks te realiseren is, kijk dan even op internet www.goedgemerkt.nl. Kruimeltje stelt aan alle kinderen van Kruimeltje,  een luizenzak ter beschikking, ten tijde dat zij in de opvang aanwezig zijn. Deze is voorzien van een naamlabel.

STALLEN VAN BUGGY’S – MAXI COSI ‘S ETC.:
Ondanks het feit dat onze leidsters voordurend toezicht houden op wie het kinderdagverblijf betreed of verlaat, kunnen zij niet altijd op uw spullen blijven letten en is verwisseling van deze goederen wel mogelijk. Indien u rollend materieel of kinderzitjes in de hal van ons kinderdagverblijf achterlaat, doet u dit geheel voor eigen risico. De directie accepteert bij verlies of diefstal geen enkele verantwoordelijkheid.