Direct naar de inhoud.

Welke opvang bieden wij

SOORT OPVANG OPVANGTIJDEN BESCHIKBAAR
Buitenschoolse opvang (BSO) van 7:00-08.30 en 14:00-18:00/ 14:15-18:00/ 14:30-18:00/ 15:00-18:00 ma t/m vr
Verlengde buitenschoolse opvang (VBSO) van 7:00-8:30 en 12:00-18:00 ma t/m vr
Voorschoolse opvang (VSO) van 7:00-8:30 ma t/m vr
Extra opvang (EO) kort van 12:00-13:30 ma t/m vr
Extra opvang (EO) lang van 12:00-15:00 ma t/m vr
Naschoolse opvang (NSO) van 14:00-18:00/ 14:15-18:00/ 14:30-18:00/ 15:00-18:00 ma t/m vr
Verlengde naschoolse opvang (VNSO) van 12:00-18:00 ma t/m vr
Dag- en vakantieopvang (DVO) van 7:00-18:00 ma t/m vr

Door de invoering van het continurooster heeft BSO Kruimeltje de opvangmogelijkheden verruimd. Hierdoor kan er ook een product worden afgenomen van minimaal een half uur! Omdat het continurooster per school verschilt, kunt u desgewenst contact opnemen met BSO Kruimeltje voor “Opvang op Maat”.

We halen en brengen de kinderen naar :

  • de Anne Frank school,
  • OBS de Ploeg,
  • de Rehoboth,
  • CBS de Aquamarijn,
  • OBS de Feniks,
  • SO de Wingerd

Wij zijn dagelijks te bereiken op telefoonnummer 050-5590095 of kom gerust eens langs. We zitten aan de Verbetering 6 in Hoogkerk.

Wijzigen- uitbreiden opvang
Het is mogelijk dat u af en toe een dag wilt ruilen of uw kind(eren) een dag (deel) extra naar de BSO (vakantie, margedagen) wilt brengen. Ook kan het door wijzigingen in uw situatie voorkomen dat de opvang van uw kind(eren) aangepast moet worden. Het afnemen van extra opvang is mogelijk, tegen het daarvoor geldende tarief. Dit kan echter alleen als op de gewenste dag de groep minder dan het maximale aantal kinderen telt. Dit omdat de planning van leidsters is afgestemd op het aantal kinderen. Maar laat ons tijdig weten wat uw wensen zijn. We kunnen altijd kijken naar wat op dat moment de mogelijkheden zijn.
U dient alle verzoeken tot wijziging, schriftelijk aan te vragen bij de administratie via info@kdvkruimeltje.nl.

Afmelden opvang
Door verandering in uw situatie kan het zijn dat de opvang van uw kind(eren) minder frequent wordt of zelfs beĆ«indigd moet worden. U dient dit schriftelijk door te geven aan de administratie. Wij willen u erop attent maken dat in beide gevallen er een opzegtermijn geldt van 1 kalendermaand. Het contract eindigt dus op de laatste dag van de volgende maand. (voorbeeld: u zegt op,  op 3 augustus, uw contract stopt pas op 30 september en niet al op 3 september). Tot die tijd bent u opvangkosten verschuldigd.

 

Ga direct naar INSCHRIJVEN