Direct naar de inhoud.

Eten en drinken

Voor kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO) wordt tijdens de lunch een broodmaaltijd beschikbaar gesteld door Kruimeltje. Deze kinderen eten gezamenlijk met de groepsleiding aan tafel en er wordt op toegezien dat elk kind voldoende eet en drinkt voordat er kan worden gespeeld.

Tijdens overige opvangtijden, wordt met regelmaat drinken en een snack verstrekt.